Chłopak z telefonem na żółtym tle Chłopak z telefonem na żółtym tle

Rekrutacyjny LIVE na podwieczorek:

Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów oraz Instytut Prawa i Ekonomii.

prof. dr hab. Jacek Woźny

Działania na rzecz konsolidacji środowiska akademickiego połączymy ze stworzeniem więzi z innymi uczelniami w najdogodniejszych obszarach współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy 2.0.

- prof. dr hab. Jacek Woźny