Młody chłopak wskazujący palcem na logotyp UKW Młody chłopak wskazujący palcem na logotyp UKW

Rekrutacja na studia!

Are You Ready? Zarejestruj się na studia już dziś!

prof. dr hab. Jacek Woźny

Działania na rzecz konsolidacji środowiska akademickiego połączymy ze stworzeniem więzi z innymi uczelniami w najdogodniejszych obszarach współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy 2.0.

- prof. dr hab. Jacek Woźny